Symbios

Honungsbin och träd är som gjorda för varandra och det är inte enbart bina som gynnas av detta samspel. Förutom den uppenbara pollineringen får trädet nämligen även en sårbehandling. När bina bosätter sig i trädet täcker de insidan av håligheten med propolis, vilket kan ta stopp på svamparna som holka ur trädet inifrån. Relationen mellan honungsbin och träd kan anses som en symbios där båda parter gynnas av varandra. Ibland är samhörigheten mellan hålträd och honungsbin direkt påtaglig – så som vid detta bibo i Blekinge.

Foto: Åke H Nilsson

Upptäck fler bibon genom att klicka här.