Biodling

Den stora majoriteten av honungsbin lever idag hos biodlare. Hur bivänligt och hållbart bina har det beror alltså först och främst på biodlingen. Genom att konsekvent anpassa dina metoder till ny kunskap har du som biodlare den enastående möjligheten att utan omvägar ge bina så bra villkor som möjligt. Du kan få förstahandsupplevelser av hur bina frodas samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid.

Bivänligt är för bina att få leva i enlighet med sin natur, dvs. under sådana förhållanden som bina är anpassade för genom evolutionen, se honungsbiets biologi.

Hållbart är att inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, dvs. att inte orsaka en försämring och om nödvändigt istället en förbättring.

Här kommer Honungsbiföreningen presentera grunden till en bivänlig och hållbar biodling i 13 delar. 

Del 1: avståndet mellan superorganismer

Del 2: densitet av superorganismer