Bidrag

Vad du kan göra för honungsbiet
  • Stödja föreningens arbete genom att bli medlem, värva andra och ge en gåva.
  • Engagera dig i föreningen. Börja med att kontakta oss.
  • Dela på sociala medier om att föreningen finns och vad den gör.
  • Om du redan sköter honungsbin kan du reflektera över dina binas villkor i relation till deras biologi.
  • Konsumera helst enbart honung från bin som har bra villkor.
  • Prata med andra om binas villkor.
  • Bidra till en bivänlig värld genom att handla ekologiskt, minska ditt fotavtryck och rösta för ett parti som prioriterar hållbarhet och miljön.
  • Låt maskrosorna blomma!
Vad föreningen gör för honungsbiet
  • förena människor kring honungsbiets bästa,
  • skapa möjligheter för likasinnade att samarbeta,
  • sprida vetenskaplig kunskap om binas biologi och att värna honungsbiet.
Vad föreningen vill skapa
  • utbildningsmaterial,
  • bygginstruktioner,
  • medlemstidning,
  • studieresor,
  • konferenser,
  • märkning för bivänlig och hållbar biodling och honung,
  • inspirera andra föreningar och ekologisk/KRAV märkning att förbättra villkoren för honungsbiet.