Kyrkogårdsbin

Kyrkogårdar är bland de få miljön som fortfarande härbärgerar gamla träd och därmed ibland även bibon.


Upptäck fler bibon genom att klicka här.