Husbin

Det är inte bara tegelväggar som är ihåliga. Även trähusväggar kan fungera fint för bina att bo i. Här syns en bisuperorganism efter lyckad övervintring.

Upptäck fler bibon genom att klicka här.