Belägrat biträd

Honungsbiet står inför många hot, men inte alla orsakas av människan. En av deras värsta fiender lever också som superorganism, nämligen stackmyran. I denna video av David Lundgren försvarar bina sitt bo mot stackmyror medan samlarbin drar in vårens pollen. Myrorna kan ta ihjäl en bisuperorganism men tappar sedan intresset framåt sommaren.

Upptäck fler bibon genom att klicka här.