Allébok

Enligt en studie från Polen är ett refugium för vilda honungsbin gamla alléer. Håligheterna i dessa äldre och oftast hårt beskurna träd kan passa bina fint. Så är det förmodligen också i Sverige. Här är ett exempel.

Upptäck fler bibon genom att klicka här.