Vad du kan göra för honungsbiet

Stödja föreningens arbete genom att bli medlem, värva andra och ge en gåva.

Engagera dig i föreningen. Börja med att kontakta oss.

Dela på sociala medier om att föreningen finns och vad den gör.

Om du redan sköter honungsbin kan du reflektera över dina binas villkor i relation till deras biologi.

Konsumera helst enbart honung från bin som har bra villkor.

Prata med andra om binas villkor.

Bidra till en bivänlig värld genom att handla ekologiskt, minska ditt fotavtryck och rösta för ett parti som prioriterar hållbarhet och miljön.

Låt maskrosorna blomma!